ZOBACZ TEŻ

WAŻNE

ZAWODY 2019-02-15 21:34:07

Informacje dla zawodników

W naszym okręgu w zawodach II stopnia wzięło udział 86 zawodników z 12 szkół. Do części doświadczalnej II stopnia zostało zakwalifikowanych 25 zawodników - Lista zakwalifikowanych do cz. doświadczalnej zawodów II st. 68OF, w kraju ok. 185 zawodników na 519 biorących udział w części teoretycznej II stopnia zawodów. Minimum kwalifikujące do zawodów doświadczalnych II stopnia - 11 punktów (na 60 możliwych). Punktacja za zadania zawodników - Punktacja z cz. teoretycznej II st. zawodników niezakwalifikowanych do cz. doświadczalne

Uwagi
Patrz dalej na "WAŻNE": UWAGA, DOJAZD I NOCLEG

Zgodnie z Regulaminem
podczas zawodów można korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

Uszczegółowienia:
Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się książki wpisane do katalogu MEN (patrz Wykaz_podręczników). Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotację: "Książka dopuszczona do użytku szkolnego..., wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie..., w liceum... Numer w zestawie..." Jeżeli książka takiej adnotacji nie ma, to nie jest dozwolona. Nie jest dozwolone korzystanie z tablic - w tym również z tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.

UWAGA 2019-01-27 12:10:39

Uczniom ze szkół spoza Szczecina są zwracane koszty przejazdu (o ile Szkoła nie pokrywa tych kosztów) publicznymi środkami transportu - PKP II kl. lub w uzasadnionych przypadkach (brak możliwości przejazdu pociągiem) przejazdem PKS, BUS (najtańszą linią) ze zniżką szkolną. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów podróży jest przesłanie biletów do KGOF w Warszawie i podanie numeru konta bankowego. (Bilety imienne zakupione online mogą być przesłane drogą elektroniczną.) W uzasadnionych przypadkach, dla przejazdu zbiorowego uczniów z danej szkoły, faktury VAT za transport (bus, autobus, pociąg, itp.). Koszty podróży samochodem prywatnym nie będą zwracane.

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Olimpiada Fizyczna Komitet Główny
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
NIP: 521-117-84-18

Uczniom z odległych szkół rezerwujemy i opłacamy nocleg z dnia 16 na 17 lutego 2019 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szczecinie (Patrz na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG). Rezerwację noclegu należy niezwłocznie potwierdzić (na adres: Molenda(at)univ.szczecin.pl, zamiast (at) należy wstawić @) nie później jednak niż w trzecim dniu po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana. Dotyczy też opiekunów uczniów - jednak dla nich Komitet nie pokrywa żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji z noclegu prosimy też o niezwłoczne powiadomienie naszego Komitetu.
Po potwierdzeniu noclegu, w przypadku nieskorzystania z niego bez podania uzasadnionej przyczyny, Komitet Olimpiady będzie domagał się zwrotu poniesionego kosztu.

Patrz też na na "WAŻNE": DOJAZD I NOCLEG

Wykonanie: J.Puczko

metin2 pvp counter strike mt2 silkroad pvp metin2 pvp knight pvp metin2 indir metin2 pvp indir metin2 pvp serverler mt2 pvp serverler pvp serverler pvp indir google reklam reklam firmasi adwords reklam mt2 pvp mt2 msn show